Op 29 september 2002 was het 20 Jaar geleden dat de Pegalex Solexverening het licht zag. De  digitale correspondentie bestond toen nog niet. Ruurd Verdurmen was een van de oprichters. Hij maakten brieven welke niet gedateerd waren en bezorgde deze persoonlijk bij eenieder die een Solex in zijn bezit had. Zo geschiede het dat alle Solexbezitters willens of wetens lid was van de 1ste Oosterbeekse Solex vereniging “PEGALEX”.

De eerste brief moet dateren uit 2021 waar werd geschreven “Aan de “try-out” van zondag 29 september jl. (?),hebben vier solex-enthousiasten deelgenomen”. Voor Ruurd, één van de deelnemers ,genoeg reden om het initiatief te nemen tot het Starten van de 1e Oosterbeekse solex verenging  “Pegalex” (Pegasus-Solex).

En dit met de onderstaande doelstelling”:

Wij willen het volgende gaan doen:

  ○   Wij houden onze ledenlijst aan.

  ○   Organiseren diverse activiteiten.

  ○   Informatie Hierover naar de leden.

  ○   Voorlopig word er geen contributie geheven.

Met ook de aankondiging van de eerste echte Pegalex Solextoertocht. Zondag 20 oktober willen we weer gaan toeren .We verzamelen ons om 10.00 uur bij Café-restaurant Schoonoord in Oosterbeek. Zin om mee te gaan………TOT DAN !!!!

Deze oprichtingsdag die dus uit het bijna niets ontstaan is, was een reden om op 25 september 2022 bij stil te staan. Na een mooie tocht kwamen we terug bij het gebouw van de Blokhut Scoutinggroep Aerendheem aan de Lindestraat 26 te Arnhem. Dirk en Jelle Cosijnse opende de deuren en begonnen met het buitenzetten van stoelen en banken. Gevolgd door het wegwijs maken hoe werd omgegaan met het nemen van de drank uit de koelkast met het zelf registreren op een lijst. Nadat de meeste gearriveerd waren die niet aan de Solex toertocht hadden deelgenomen begon het tweetal met het gereedmaken en aansteken van de BBQ en achtereenvolgens opzetten van de tafel vol lekkernij.

Voor dat de BBQ daadwerkelijk begon was er eerst een toespraak van voorzitter Frank Vonck. Hij verwelkomde ook alle nakomers en richtte zijn pijlen op de oorspronkelijke oprichter Ruurd Verdurmen. Hij kreeg dan ook de eerste herinnering die we voor deze gelegenheid hadden laten maken. Een blauwe sjaal met een licht blauwe Solex met daarin verwerkt het getal 20. Zonder Ruurd zijn initiatief hadden we hier niet met zijn allen bijeengeweest. Daarna kregen alle 30 aanwezigen die donateur waren van de Stichting Pegalex deze mooie herinnering. Ook was er nog de KM vreter over het jaar 2021 die door corona perikelen niet was uitgereikt. Bij de heren was het Chris van Schalkwijk en Henk van Lierop die alle ritten á 414km hadden gereden en Ans Jansen en Nelly van Lierop die 201km hadden volbracht. Met een mooie bokaal en een Oorkonde kregen ze een pssseende herinnering.

Na deze korte onderbreking was het gezellig babbelen en konden ze met een gekleurd papiertje het stukje vlees ophalen. Dit met uitzondering van Tom die voor een VEGA pakket gekozen had. Ook dat werd op verzoek tijdig op de BBQ gelegd waar verschillende bereiders zorgde dat de kwaliteit van gereedheid bewaakt wordt om de hongerige magen te vullen. Ook de vuurkorf zorgde voor een gezellige sfeer op deze mooie dag.

Nadat de buikjes gevuld waren en ieder weer huiswaarts keerde werd in omgekeerde volgorde alles weer binnen gezet. De vuurkorf werd deskundig door ervaren ex-scouts Dirk en Answald naar een open plaatst gebracht waar het as in een gemaakt verdween. Daar doofde het door overdekking met de nodige aarde. Dirk, Arnold, Answald en Frank deze de nodige opruimingen en afwas om de blokhut weer netjes achter te laten.

Noot: Diegene die de herinnering niet ontvangen hebben, kunnen deze ophalen bij in de Winkel Vonck Tweewielers Doorwerth, Cardanuslaan 7. Answald weet de doos te staan.

Tot een volgende ontmoeting,

Frank