In tegenstelling tot vele andere solexclubs zijn wij dus geen ingewikkelde vereniging met ledenvergaderingen, statuten, jaarverslagen, etc. We zijn een Stichting om de Solexliefhebbers samen te brengen, te vertegenwoordigen, te informeren en te laten genieten van hun hobby door het organiseren van activiteiten. Om dit alles te realiseren vragen wij een jaarlijkse donatie per persoon. Verder blijft het een gezellig onder-ons-clubje van Solexliefhebbers.
Wat doen wij voor onze donateurs:
Organiseren van diverse activiteiten:
- organisatie van de nieuwjaarsreceptie,
- één keer per maand een rit (40/80km.),
- waaronder één zomertocht (70/100km.),
- in september de Airborne-solextoertocht (60/70km.).

Informatie naar de leden via mededelingen op deze website of E-mail:
- verstrekken toerkalender informatie,
- “Pegalex bericht” met foto's op de website,
- jaarlijks een kerstkaart.

Algemeen:
- website beheer,
- instant houden van de Stichting,
- meer mensen bereiken uit omgeving die met ons mee willen rijden,
- financiële zaken bewaken, begroten en verantwoorden,
- het beschikbaar stellen van de KM-vreter prijs (en de km registratie),
- het contact houden met Nederlandse Solex Vereniging en andere Solexclubs,
- voorzieningen treffen voor een jubileum feest.

Heeft er iemand nog een goed idee geef het door via menukeuze Contact.

Als u ook donateur van Stichting "Pegalex" wilt worden kunt u dat doen via het inschrijfformulier Aanmelden als donateur.

Na het overmaken van een bedrag van minimaal € 10,- op rekening nummer NL67 ABNA 050.86.03.625 van Stichting Pegalex met de mededeling "Donatie 201x" kunt u een jaar lang genieten van alle solexactiviteiten.

Statuten en Huishoudelijk Reglement stichting Pegalex.