Op een stille, wat achteraf gelegen plek op het terrein van de Stichting De Gelderse Roos te Wolfheze , maar duidelijk met Pegalexborden aangegeven, hadden Didi en Theo een mooie locatie gevonden om de Pegalex Nieuwjaarsreceptie te houden. De locatie "Onder de Pannen" in het oude paviljoen Sonneheerdt deed zijn naam eer aan. Op de 3de (zolder)verdieping direct onder de pannen was een plezierig ingerichte ruimte die ooit als jeugdsoos  was ontstaan. “Onder de pannen” was dit jaar voor het eerst de plek van de Nieuwjaarsreceptie van Pegalex.

 Al om 13:15 druppelden de eerste belangstellenden binnen, al snel gevolgd door meer clubleden. Onder het genot van een kopje koffie of thee met een soesje kwamen al snel de eerste verhalen los. Je kon merken dat men elkaar een lange tijd (wintermaanden) niet gezien had. Met 37 aanwezige leden was 2014 de drukst bezochte nieuwjaarsreceptie tot nu toe in het Pegalexbestaan.

Om 14:15 deelde Frank mee dat de bar geopend was en dat er een kleine verloting zou zijn met vele prijzen die de organisatie van 65 jaar Solex Nederland had overgehouden van de gulle sponsoren. Loten werden via Theo en Frank aan de man gebracht. Een half uurtje later begon de voorzitter aan zijn nieuwjaarstoespraak. Hij deed dit aan de hand van een rebus, waarin de belangrijke punten van zijn presentatie waren aangegeven. Aandachtig werd er geluisterd naar de terugblik op 2013, een vooruitblik op 2014, een bericht van Solexvereniging Nederland, het mededelingen van het bestuur en de uitreiking van de kilometervreterprijs.

Over 2013 hadden maar liefst 7 personen de maximale 673 kilometers gereden.  Onder hen Tonnie en Theo Peters, die als echtpaar alle ritten hadden meegereden, waarbij Tonnie voor het eerst in het Pegalex bestaan alle ritten had volbracht. Arnold Schoeman, Answald Vonck, Huub Haaker en Rik Schoeman  hadden voor de derde maal alle ritten volbracht.
Er is echter één persoon die voorlopig moeilijk in te halen zal zijn, Peter van Daalen. Voor hem was het alweer de 7de maal dat hij de kilometerprijs in de wacht sleepte. Alle kilometervreters kregen een door Frank voorgelezen oorkonde en een mooie beker.

Bij het slotwoord werd Didi Groothuis terecht door de voorzitter in het zonnetje gezet. Al jaren treedt zij op als gastvrouw en was ze ook dit jaar weer van de partij om iedereen te voorzien van een hapje en een drankje. Samen met Theo nam zij ook nu weer de complete catering voor haar rekening. Door toedoen van diezelfde Didi en Theo konden we dit jaar voor het eerst gebruik maken van de nieuwe locatie.

Tenslotte was er nog de verloting. Normaal gesproken hoort er een prijs bij een winnend lotnummer, dit keer waren de rollen echter omgekeerd. Had men een winnend lot dan mocht men zelf een prijs uitzoeken op de welgevulde tafel. Hierdoor kon eerste prijswinnaar Marcel van Ingen de voor hem mooiste prijs uitkiezen.


Na de verloting werd door het bestuur aan de aanwezige leden de vraag gesteld of er tijdens de toertochten een helmplicht moet gaan gelden. Dit naar aanleiding van wat nare ervaringen in het nabije verleden. Een meerderheid sprak zich uit voor het dragen van een helm tijdens tochten. Vanaf nu zal dat dan ook een eis zijn om aan een toertocht deel te kunnen nemen. Hiermee werd het officiële gedeelte afgesloten.

Terwijl er opnamen van 65 Jaar Solex Nederland werden vertoond kon men nog even napraten. Het bleef lang gezellig druk en op het eind van de middag kon ieder met een tevreden gevoel huiswaarts keren.

Op 6 april ontmoeten we elkaar weer op de eerste Solextoertcht.